Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch
Thứ ba, 20/07/2021, 14:51
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo tiến độ lập quy hoạch. Theo đó, đơn vị đã hoàn thành báo cáo tích hợp, sau đó sẽ có báo cáo chuyên đề từng hợp phần quy hoạch.

Theo báo cáo tiến độ, đơn vị tư vấn đã thu thập dữ liệu, số liệu, bản đồ hiện trạng, đồng thời khảo sát thực tế tại một số công trình trọng điểm. Đợt khảo sát thứ 2 sẽ làm việc tại các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên đợt khảo sát buộc phải tạm ngừng. Về xây dựng hệ thống bản đồ và Cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy dữ liệu về đất đai, bản đồ hiện trạng và đang phối hợp với các nhóm chuyên gia để xây dựng hệ thống bản đồ hiện trạng và cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh. Do không trực tiếp xuống tại địa phương được nên việc thu thập số liệu quy hoạch của các đơn vị tư vấn gặp không ít khó khăn.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã trao đổi với đơn vị tư vấn và sẽ tích cực phối hợp trong công tác lập quy hoạch tỉnh...

Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ và chất lượng của quy hoạch, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp tài liệu, báo cáo đầy đủ theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh và biểu mẫu, tài liệu, thông tin các báo cáo năm, 5 năm, 10 năm của đơn vị, địa phương quản lý theo đề nghị của tư vấn, gửi đơn vị Liên danh tư vấn để hoàn thành việc đánh giá hiện trạng phát triển của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực và các địa phương (Báo cáo đầu kỳ) và tổ chức lấy ý kiến đóng góp trước khi thông qua Hội đồng Quy hoạch tỉnh.

Hai là, Hoàn thiện hồ sơ xét duyệt gói lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo quy định và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu để triển khai thực hiện.

Ba là, Đơn vị tư vấn tiếp tục bố trí đủ nhân lực, thời gian, chủ động liên hệ với các cấp, các ngành trao đổi, xử lý thông tin kịp thời phục vụ tốt cho công tác biên tập và sớm hoàn thành báo cáo hiện trạng để thông qua Hội đồng quy hoạch tỉnh (báo cáo đầu kỳ).

Phòng THQH.

Số lượt xem: 262

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư