SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
9
1
Văn hóa - xã hội Thứ Bảy, 11/07/2020, 05:58
tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội tháng 1 năm 2020  (11/02)
1. Giáo dục – Khoa học và Công nghệ - Về Giáo dục và đào tạo:Các đơn vị trường học đều thực hiện công tác giảng dạy và học tập theo tiến độ chương trình đã xây dựng; tổ chức nghiêm túc kiểm tra học kỳ I và hoàn thành việc đánh giá xếp loại kết quả hai mặt giáo dục của học sinh. Tiếp tục thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị trường học; ...
Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội năm 2019  (17/01)
1. Văn hóa - Thể thao - Thông tin và Truyền thông Các hoạt động văn hóa có nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa của Nhân dân ngày càng phong phú; nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được phát huy1]. Đặc biệt, trong năm đã tổ chức trang trọng, có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thể thao thành ...
tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội tháng 12 năm 2019  (17/01)
1. Giáo dục và Đào tạo Toàn ngành đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức các hoạt động dạy và học theo đúng tiến độ chương trình xây dựng. Nhiều hoạt động chuyên môn được tăng cường như: thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn liên trường, cụm trường. Các kỳ ...
tình hình phát triển văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2019  (21/10)
1. Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Toàn ngành đã thực hiện hoàn thành có hiệu quả, đúng tiến độ của nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục duy trì, ổn định và đạt ở mức khá cao ]; chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020[2]; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản ...
Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội tháng 8 năm 2019  (10/09)
1. Giáo dục và Đào tạo Toàn ngành đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện Quyết định 997/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc ban hành Kề hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của hệ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè và bồi dưỡng ...
Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội tháng 7 năm 2019  (08/08)
1. Giáo dục và Đào tạo Ngành giáo dục đã tập trung nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; trong đó, hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra năng lực học sinh để tuyển chọn vào các lớp chất lượng cao (thí điểm) cấp Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2019-2020; thi tuyển sinh lớp 10; hoàn thành công tác chấm thi THPT quốc gia và ...
Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội tháng 4 năm 2019  (09/05)
1. Giáo dục và đào tạo Tháng qua, toàn ngành đã tập trung hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trọng tâm đề ra như: Các cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện các hoạt động dạy và học theo tiến độ chương trình xây dựng; các cấp quản lý giáo dục đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tổ chức kiểm tra học kỳ II theo đúng kế hoạch thời gian năm học; ...
Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội quý I năm 2019  (16/04)
1. Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trọng tâm của quý. Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc việc dạy và học theo tiến độ chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;hoàn thành tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ ...
Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội tháng 2 năm 2019  (20/03)
1. Giáo dục và Đào tạo Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trọng tâm của quý. Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc việc dạy và học theo tiến độ chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019 các cấp học. ...
Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội năm 2018  (16/01)
1. phát triển du lịch Lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển mạnh; hạ tầng các khu, điểm du lịch được quan tâm đầu tư và kêu gọi đầu tư[1]. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và liên kết, hợp tác phát triển du lịch được thực hiện có hiệu quả. Các thế mạnh du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch cộng đồng được quan tâm; hệ thống cơ sở ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày