SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
7
7

 Tổ chức - hành chánh

Tổ chức - hành chánh Thứ Tư, 30/11/2016, 17:50

Lớp tập huấn quán triệt các Luật mới liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhằm bồi dưỡng kiến thức mới nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 30/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn quán triệt các Luật mới liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có khoảng 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, Ban quản lý dự án và cán bộ trực tiếp làm công tác kế hoạch và đầu tư của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

Hình 1. PGĐ Sở KH&ĐT - Phạm Thành Hiến phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Hình 2. PGĐ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ThS. Ngô Văn Giang phát biểu

Hình 3. Quang cảnh Lớp tập huấn

Qua 03 ngày tham dự lớp tập huấn đại biểu sẽ được các giảng viên đến từ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư triển khai các Luật mới liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể như: Quán triệt Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công); Quán triệt Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư); Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu còn được giải đáp những vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn xử lý tình huống có liên quan đến công tác chuyên môn trong lĩnh vực Kế hoạc và Đầu tư./.

 

HK Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 785 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày