SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
1
2

 Tổ chức - hành chánh

Tổ chức - hành chánh Chủ Nhật, 08/07/2012, 14:45

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

         
Hình ảnh lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đang làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy.
 
         Thành phần tham dự gồm có:
          - Đại diện đoàn kiểm tra Tỉnh ủy: Ông Lê Văn Tính, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Đoàn kiểm tra và các thành viên trong đoàn;
          - Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc; Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở.
 
 
Hình ảnh Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đang  thông qua báo cáo kết quả thực hiện những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy.
 
       Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức của Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh trong việc điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chất lượng công tác dự báo, tham mưu đảm bảo tính kịp thời; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện chặt chẽ, khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng thất thoát, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thường xuyên cập nhật và tham mưu cho tỉnh điều chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm từng bước cải thiện môi trường và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; công tác phối hợp với Cục thuế, Công an tỉnh trong việc đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế "Một cửa liên thông" đã giảm được thời gian so với quy định, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đề ra./.
 
                                                                                                                                                        (QK) VĂN PHÒNG

Số lượt người xem: 4810 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày