SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
6
6

 Tổ chức - hành chánh

Tổ chức - hành chánh Thứ Hai, 25/04/2011, 16:25

Kết quả khen thưởng năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

KẾT QỦA  KHEN THƯỞNG NĂM 2010

CHO CBCC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU


 

 

            I. Khen thưởng của Chủ tịch nước và Bộ trưởng

            - Quyết định số 191/QĐ-CTN ngày 15/02/2011 về việc tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba cho Ông: Hoàng Nhật - Phó Giám đốc Sở, có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

           - Quyết định số 362/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2011 về việc khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2010 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

            - Tập thể

            1. Tập thể Sở;

            2. Phòng Tổng hợp.

            - Cá nhân

            1. Ông: Lê Thanh Dũng - Giám đốc;

            2. Ông: Dương Chí Bình - Trưởng phòng ĐTXDCB.

            II. Khen thưởng của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh

            - Quyết định số 106/QĐ-TU ngày 07/12/2010 về việc tặng thưởng cho tập thể Sở đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  Bạc Liêu lần thức XIV (nhiệm kỳ 2010-2015);

            - Quyết định số 107/QĐ-TU ngày 07/12/2010 về việc tặng thưởng cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  Bạc Liêu lần thức XIV (nhiệm kỳ 2010-2015).

            1. Ông: Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc;

            2. Ông: Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổng hợp.

            - Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh về việc tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

            1. Ông: Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc;

            2. Ông: Trần Minh Hải - Trưởng phòng ĐKKD;

            3. Bà: Trần Thị Thuỳ Linh - Phó phòng ĐKKD;

            4. Ông: Phạm Trung Kiên - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            5. Ông: Nguyễn Anh Duy - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            6. Ông: Diệp Quốc Kha - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            7. Ông: Huỳnh Hoàng Tuấn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            8. Ông: Nguyễn Thành Nhơn - Chuyên viên phòng Thanh tra;

            9. Bà: Trịnh Hồng Phúc - Kế toán;

            10. Ông: Lê Văn Trạng - Lái xe.

            - Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 về việc tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 06 phòng:

            1. Văn phòng;

            2. Phòng ĐKKD;

            3. Phòng Tổng hợp;

            4. Phòng VHXH;

            5. Phòng ĐTXDCB;

            6. Thanh tra Sở.

            - Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 về việc tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân:

            1. Ông: Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc;

            2. Ông: Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng VHXH;

            3. Ông: Trần Minh Hải - Trưởng phòng ĐKKD;

            4. Bà: : Trịnh Hồng Phúc - Kế toán;

            5. Ông: Trương Văn Lướt - Cán sự Văn phòng;

            6. Ông: Lưu Quang Anh - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            7. Ông: Nguyễn Anh Duy - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            8. Ông: Trần Chí Dũng - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            9. Ông: Hồ Quốc Trạng - Chuyên viên phòng Thanh tra.

            - Quyết định số 549/QĐ-CT ngày 18/3/2011 tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần thực hiện nhiệm vụ của HĐND - UBND tỉnh khoá VII nhiệm kỳ 2004-2011:

            1. Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư;

            2. Ông: Lê Thanh Dũng - Giám đốc.  

            - Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 tặng bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư có thành tích góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2010.

            III. Khen thưởng của Sở, ngành

            - Quyết định số 05/QĐ-SKH ngày 05/01/2011 về việc khen thưởng Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2010 cho 36 cá nhân:

            1. Ông: Lê Thanh Dũng - Giám đốc;

            2. Ông: Hoàng Nhật - Phó Giám đốc;

            3. Ông: Lưu Hoàng Ly - Phó Giám đốc;

            4. Ông: Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc;

            5. Bà: Đoàn Thị Thanh Phượng - Chánh Văn phòng;

            6. Bà: Trịnh Hồng Phúc - Kế toán;

            7. Ông: Trương Văn Lướt - Cán sự Văn phòng;

            8. Ông: Nguyễn Quốc Khánh - Chuyên viên Văn phòng;

            9. Ông: Lê Văn Trạng - Lái xe;

            10. Bà: Hứa Thị Thuý Hằng - Cán sự Văn phòng;

            11. Bà: Đoàn Thị Bẩy - Nhân viên Văn phòng;

            12. Ông: Trần Minh Hải - Trưởng phòng ĐKKD;

            13. Bà: Trần Thị Thuỳ Linh - Phó phòng ĐKKD;

            14. Bà: Tô Tú Ngân - Chuyên viên phòng ĐKKD;

            15. Ông: Lê Văn Thống - Chuyên viên phòng ĐKKD;

            16. Ông: Võ Đại Tá - Chuyên viên phòng ĐKKD;

            17. Ông: Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổng hợp;

            18. Ông: Văn Công Tốt - Phó Trưởng phòng Tổng hợp;

            19. Ông: Phan Văn Công Luận - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            20. Ông: Phạm Trung Kiên - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            21. Bà: : Đỗ Thị Thu Trang - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            22. Ông: Ngô Trọng Hoà - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            23. Ông: Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng VHXH;

            24. Bà: Dương Thị Xứng - Phó Trưởng phòng VHXH;

            25. Ông: Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng VHXH;

            26. Ông: Dương Chí Bình - Trưởng phòng ĐTXDCB;

            27. Ông: Lưu Quang Anh - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            28. Ông: Trần Chí Dũng - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            29. Ông: Nguyễn Anh Duy - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            30. Ông: Diệp Quốc Kha - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            31. Ông: Phạm Đông Hồ - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            32. Ông: Triệu Thanh Liêm - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            33. Ông: Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            34. Ông: Huỳnh Hoàng Tuấn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            35. Ông: Hồ Quốc Trạng - Chuyên viên phòng Thanh tra;

            36. Ông: Nguyễn Thành Nhơn - Chuyên viên phòng Thanh tra;

 

            - Quyết định số 06/QĐ-SKH ngày 05/01/2011 về việc khen thưởng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 33cá nhân:

            1. Ông: Lê Thanh Dũng - Giám đốc;

            2. Ông: Hoàng Nhật - Phó Giám đốc;

            3. Ông: Lưu Hoàng Ly - Phó Giám đốc;

            4. Ông: Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc;

            5. Bà: Đoàn Thị Thanh Phượng - Chánh Văn phòng;

            6. Bà: Trịnh Hồng Phúc - Kế toán;

            7. Ông: Trương Văn Lướt - Cán sự Văn phòng;

            8. Ông: Nguyễn Quốc Khánh - Chuyên viên Văn phòng;

            9. Ông: Lê Văn Trạng - Lái xe;

            10. Bà: Đoàn Thị Bẩy - Nhân viên Văn phòng;

            11. Ông: Trần Minh Hải - Trưởng phòng ĐKKD;

            12. Bà: Trần Thị Thuỳ Linh - Phó phòng ĐKKD;

            13. Bà: Tô Tú Ngân - Chuyên viên phòng ĐKKD;

            14. Ông: Lê Văn Thống - Chuyên viên phòng ĐKKD;

            15. Ông: Võ Đại Tá - Chuyên viên phòng ĐKKD;

            16. Ông: Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổng hợp;

            17. Ông: Văn Công Tốt - Phó Trưởng phòng Tổng hợp;

            18. Ông: Phan Văn Công Luận - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            19. Ông: Phạm Trung Kiên - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            20. Bà: Đỗ Thị Thu Trang - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            21. Ông: Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng VHXH;

            22. Bà: Dương Thị Xứng - Phó Trưởng phòng VHXH;

            23. Ông: Dương Chí Bình - Trưởng phòng ĐTXDCB;

            24. Ông: Lưu Quang Anh - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            25. Ông: Trần Chí Dũng - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            26. Ông: Nguyễn Anh Duy - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            27. Ông: Diệp Quốc Kha - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            28. Ông: Phạm Đông Hồ - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;;

            29. Ông: Triệu Thanh Liêm - Chuyên viên phòng ĐTXDCB

            30. Ông: Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            31. Ông: Huỳnh Hoàng Tuấn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB;

            32. Ông: Hồ Quốc Trạng - Chuyên viên phòng Thanh tra;

            33. Ông: Nguyễn Thành Nhơn - Chuyên viên phòng Thanh tra.

            - Quyết định số 07/QĐ-SKH ngày 05/01/2011 về việc khen thưởng tập thể lao động tiên tiến:

            1. Văn phòng;

            2. Phòng ĐKKD;

            3. Phòng Tổng hợp;

            4. Phòng ĐTXDCB;

            5. Phòng VHXH;

            6. Thanh tra Sở.

            - Quyết định số 08/QĐ-SKH ngày 05/01/2011 về việc tặng giấy khen cho 03 cá nhân:

            1. Bà: Hứa Thị Thuý Hằng - Cán sự Văn phòng;

            2. Ông: Ngô Trọng Hoà - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

            3. Ông: Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng VHXH;

            - Quyết định số 03/QĐ-CBSKH ngày 18/01/2011 về việc khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên năm 2010:

            1. Ông: Lê Thanh Dũng - Đảng viên;

            2. Ông: Lưu Hoàng Ly - Bí thư chi bộ;

            3. Ông: Hoàng Nhật - Đảng viên;

            4. Ông: Nguyễn Huy Dũng - Đảng viên;

            5. Bà: Đoàn Thị Thanh Phượng - Phó Bí thư chi bộ;

            6. Ông: Nguyễn Văn Nam - Đảng viên;

            7. Ông: Dương Chí Bình - Uỷ viên.

            - Quyết định số 28a/QĐ- CBSKH ngày 25/10/2010 về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2007 - 2010 cho 13 cá nhân:

            1. Ông: Hoàng Nhật - Đảng viên;

            2. Ông: Nguyễn Huy Dũng - Uỷ viên;

            3. Ông: Nguyễn Văn Nam - Đảng viên;

            4. Ông: Dương Chí Bình - Uỷ viên;

            5. Bà: Dương Thị Xứng - Đảng viên;

            6. Bà: Trần Thị Thuỳ Linh - Đảng viên;

            7. Ông: Huỳnh Hoàng Tuấn - Đảng viên;

            8. Ông: Phạm Trung Kiên - Đảng viên;

            9. Ông: Nguyễn Thành Nhơn - Đảng viên;

            10. Ông: Hồ Quốc Trạng - Đảng viên;

            11. Ông: Lê Văn Trạng - Đảng viên;

            12. Ông: Trần Minh Hải - Uỷ viên;

            13. Ông: Nguyễn Hùng Thái - Đảng viên./.

           

 


Số lượt người xem: 3541 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày