SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
2
0

 Tổ chức - hành chánh

Tổ chức - hành chánh Thứ Sáu, 14/08/2020, 12:27
Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở KH&ĐT  (25/09)
Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở KH&ĐT./.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018  (10/01)
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ...
Triển khai Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Thành Hiến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (15/12)
Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo. Sáng ngày 13/12/2016, tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Ngô Công Hầu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Quyết định bổ nhiệm lại đối với đồng chí Phạm Thành ...
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu  (05/12)
Nhằm bồi dưỡng kiến thức trong công tác đấu thầu cho đội ngũ cán bộ làm công tác này trên địa bàn tỉnh. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 03/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa ...
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng  (03/12)
Nhằm bồi dưỡng kiến thức mới trong công tác đấu thầu cho đội ngũ cán bộ làm công tác này trên địa bàn tỉnh. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 03/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Trường Đại học ...
Lớp tập huấn quán triệt các Luật mới liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành  (30/11)
Nhằm bồi dưỡng kiến thức mới nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 30/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn quán triệt các Luật mới liên quan đến lĩnh vực kế ...
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Tổ khảo sát, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2014 của Sở Tư pháp  (16/12)
Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-STP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc khảo sát, Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Tổ khảo sát, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014, tiến hành làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ ...
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2013  (07/06)
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra phương hướng trong công tác cải cách hành chính 06 tháng còn lại của năm 2013, cụ thể như sau: * Cải cách thể chế: Thường xuyên thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban ...
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý II năm 2013  (07/06)
Thực hiện công văn số 641/SNV-CCHC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo cải cách hành chính hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2013 như sau: * Về kế hoạch cải cách hành chính: Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm ...
Công văn yêu cầu cử cán bộ tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng  (04/06)
Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Công văn số 48/BDCB ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về việc mời dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu và hoạt động đấu thầu qua mạng trong thời gian tới. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chuyển ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày