SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
5
8

 Tin trong tỉnh

Tin trong tỉnh Thứ Năm, 19/12/2019, 07:50

Phối hợp cáo cáo tình hình quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2020-2022

Thực hiện tinh thần Công văn số 5747/UBND-TH ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2022;

Để đảm bảo đủ cơ sở tham mưu, tổng hợp trình UBND tỉnh theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, căn cứ yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 14982/BTC-NSNN ngày 10/12/2019, đề xuất báo cáo đầy đủ, cụ thể theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Văn bản báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/12/2019 và đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: ksangtran100288@gmail.com để kịp thời tổng hợp trình UBND tỉnh. Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện của Quý cơ quan.

Tải đề cương báo cáo tại đây.

 

Phòng TH-QH.


Số lượt người xem: 336 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày