SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
9
9

 Tin trong tỉnh

Tin trong tỉnh Thứ Sáu, 06/04/2018, 14:45

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 02 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều ngày 05/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm cần tâp trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghe đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở triển khai nội dung Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị triển khai Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 02 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo Chỉ thị 12, thời gian qua, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBĐV thuộc các cấp ủy Đảng đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý CBĐV dần đi vào nền nếp; tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ, đạo đức, lối sống của CBĐV được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận CBĐV ý thức tổ chức, kỷ luật kém; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn chưa nghiêm; tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà trong giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công chưa được khắc phục kịp thời…

Chỉ thị 12 yêu cầu, ngay từ đầu năm 2018 và những năm tiếp theo, từng cấp, từng ngành và từng CBĐV phải đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh, xử lý kịp thời khi có vi phạm về thiếu trách nhiệm, trì trệ trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt là các vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm.…

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra nhiều nội dung, biện pháp để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tốt hơn nữa trong nhận thức và hành động từ cấp ủy, lãnh đạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Để thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 12, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt những nhiệm vụ cụ thể được nêu trong nội dung Chỉ thị 12 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đơn vị gắn với việc đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn được nghe triển khai nội dung Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2018. 

Sau khi nghe quán triệt Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  và Chỉ thị 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,  các cán bộ, đảng viên trong sở đã có nhiều ý kiến trao đổi thảo luận và hạ quyết tâm cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trongt thời gian tới trên lĩnh vực được phân công; lãnh đạo các đơn vị đã cam kết với Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở sẽ tích cực, quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng quy định cũng như thời gian góp phần cho Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2018./.

 

HK - Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 490 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày