SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
9
0
4
Tin trong tỉnh Thứ Ba, 29/10/2019, 14:20

Phối hợp đóng góp ý kiến đối với dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”

          Thực hiện Công văn số 4355/UBND-TH, ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”; để có cơ sở trình UBND tỉnh theo đúng nội dung yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng  góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nêu trên và gửi lại văn bản góp ý, đồng thời gửi qua địa chỉ email: tonghopbl@gmail.com chậm nhất vào ngày 01/11/2019.

           (Tải tài liệu tại đây: Dự thảo Báo cáo, Biểu bảng kèm theo)

           Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm phối hợp thực hiện.

          Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 493 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày