SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
6
3
Tin trong tỉnh Thứ Hai, 05/08/2019, 14:45

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

            Thực hiện Công văn số 3312/UBND-TH ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác đầu tư công năm 2019;

Trên cơ sở Công văn số 6480/VPCP-KTTH ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, tăng cường nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên, theo đúng nội dung tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo kết quả thực hiện (tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư của các dự án do cơ quan, đơn vị mình quản lý cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ và có phương án chủ động điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm tiến độ thực hiện sang dự án khác có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư; đồng thời, báo cáo tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/8/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

(Tải nội dung chi tiết 02 văn bản nêu trên tại đây: VĂN BẢN CHỈ ĐẠO).

            Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đến các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết và triển khai thực hiện; đồng thời, báo cáo theo đúng nội dung và thời gian quy định nêu trên./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

       


Số lượt người xem: 342 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày