SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
2
9
Tin trong tỉnh Thứ Năm, 04/07/2019, 13:50

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 03/7/2019, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019” nhằm đánh giá kết quả  đối với công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

Thay mặt Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đ/c Phạm Thành Hiến – Phó Bí thư Đảng bộ Sở thông qua báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể:

1. Tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong 6 tháng đầu năm

            Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Nhìn chung, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức trong cơ quan, đặc biệt là chấn chỉnh kịp thời những đảng viên, công chức, viên chức có những dư luận không tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ổn định, an tâm công tác; có ý thức đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, nhất là nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Sáu tháng đầu năm 2019 không có đồng chí nào vi phạm Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy, 27 biểu hiện về tự diễn biến, tự chuyển hóa.

 Về lãnh đạo công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ

Sáu tháng đầu năm 2019, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức tham gia vào Trung tâm hành chính công của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tạo điều kiện cho 11 đồng chí tham gia bồi dưỡng chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn. Tổ chức họp đánh giá cán bộ công chức và chất lượng đảng viên cuối năm 2018; Chuẩn bị tốt tài liệu, hồ sơ để tiếp Đoàn Kiểm tra công tác Đảng năm 2018 và 04 tháng đầu năm 2019, qua đợt kiểm tra đã giúp cho Đảng ủy thấy được những thiếu sót, hạn chế của mình để chỉnh sửa nhằm thực hiện công tác Đảng ngày được tốt hơn.

Công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được tăng cường. Công tác phát triển Đảng viên luôn được quan tâm thực hiện tốt, đã ban hành Nghị quyết đề nghị Đảng ủy khối xem xét kết nạp đảng cho 01 đồng chí đoàn viên ưu tú (Đ/c Ngọc) . Thực hiện các thủ tục để chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí (đồng chí Nguyện và đồng chí Phương); Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức họp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 19/02/2019 về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đăng thu đảng phí đúng theo quy định.

Về việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm Đảng ủy đã tổ chức được 05 buổi họp, số lượng đảng viên, công chức, viên chức tham gia đạt trên 90%; 100% đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc lập bản cam kết. Qua theo dõi đảng viên đã có chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật trong công việc, về thái độ phục vụ, tác phong, lề lối làm việc, quan hệ cư xử, ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí; không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ, phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, điển hình như sau:

  Hoàn chỉnh việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 (bổ sung) đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ, phản ánh chính xác về tình hình kết quả thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả giải ngân, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh theo tháng, quý và các báo cáo chuyên đề, đột xuất, giúp cho công tác điều hành, chỉ đạo được kịp thời và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị đánh giá các kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh năm 2019 và tiếp tục phối hợp với Cục Thống kê tỉnh rà soát, đề xuất đối với 02 chỉ tiêu kinh tế (GRDP bình quân đầu người và tổng vốn đầu tư toàn xã hội) trình UBND tỉnh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu làm đầu mối tiếp nhận và thẩm định các dự án không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và Giám đốc Sở. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc gặp mặt một số Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản năm 2019”; tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2018, phương hướng thực hiện năm 2019 và những năm tiếp theo (diễn ra ngày 22/4/2019); chuỗi sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu (diễn ra ngày 31/5 – 01/6/2019). Với nhiều cố gắng và nỗ lực phấu đấu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành tham mưu UBND tỉnh trong thực hiện mời gọi, thu hút đầu tư, xây dựng Bạc Liêu đã trở thành “điểm sáng” trong thu hút, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp”, qua đó góp phần tác động tích cực đến số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tính đến ngày 30/6/2019 có 167 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 2.129 tỷ đồng, tăng 3% về số doanh nghiệp và tăng 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; lũy kế toàn tỉnh có 2.080 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với số vốn đăng ký là 25.052 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra

          Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

          Tích cực thực hiện việc giám sát thường xuyên trực tiếp và gián tiếp đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của cấp mình, phát hiện và kịp thời uốn nắn những lệch lạc phát sinh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Sáu tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở và Đảng ủy Sở đã ban hành 04 Chương trình kiểm tra, giám sát theo quý, 6 tháng và năm.

          Lãnh đạo đoàn thể

          - Đối với công đoàn

Triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động hưởng ứng các hoạt động, phong trào của Công đoàn cấp trên. Đặc biệt, tổ chức đi trao quà Tết cho 05 hộ nghèo, 01 thương binh được nhận đỡ đầu, giúp đỡ trong năm 2018. Đồng thời, 6 tháng đầu năm 2019, tổ chức hỗ trợ vốn (con, cây giống hoặc phương tiện sản xuất,…) cho 06 hộ nghèo tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải; 05 hộ nghèo ở xã Vĩnh Hưng trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng và 01 hộ thương binh 1 triệu đồng/tháng.

          - Đối với Đoàn thanh niên

Tổ chức và tham gia nhiệt tình các hoạt động theo Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên 2019, các hoạt động do Đoàn cấp trên và cơ quan phát động. Bên cạnh đó, các Đoàn viên tích cực tham gia phát biểu trong các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác; để chuẩn bị công tác thanh niên trong thời gian tới, chi đoàn đang xin ý kiến Đoàn khối các cơ quan tỉnh phê duyệt gửi sinh hoạt đoàn cho các đoàn viên tại cơ quan về sinh hoạt tại Văn phòng UBND tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn:

- Nhân sự trong Cấp ủy thường xuyên bị thay đổi; chuyên môn nhiệm vụ nhiều, các đồng chí trong Cấp ủy (các đồng chí trong BGĐ) phải tham gia các buổi họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức nên thời gian sắp xếp họp Đảng ủy, chi bộ đôi lúc chưa đúng thời gian quy định.

- Một số đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự nhiệt huyết với nhiệm vụ, việc đi học nhiều cũng có ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn; tình hình thực hiện giờ giấc làm việc đôi lúc còn chưa nghiêm; tinh thần phối hợp trong nhiệm vụ còn lỏng lẻo, đùn đẩy trách nhiệm.

- Chất lượng xử lý nhiệm vụ chuyên môn có lúc chưa đảm bảo theo yêu cầu và phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến thời gian quy định.

- Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt tuy đã được quan tâm đổi mới nhưng chưa được phong phú, tập trung nhiều về nhiệm vụ chuyên môn.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019

   - Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

  Tăng cường công tác Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập và quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; tuyên truyền kỷ niệm của ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương; giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, của địa phương; xây dựng và giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và ngoài quần chúng.

  - Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06//7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ và công tác xây dựng Đảng

+ Thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy.

+ Tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; giáo dục tính tự giác chấp hành và tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lý luận chính trị.

+ Tiếp tục thực hiện công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đảm bảo đông về số, mạnh về chất. Chỉ đạo Chi bộ Tổng hợp - VHXH - Thanh tra tổ chức lễ kết nạp đảng cho đồng chí Ngọc.

+ Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ.

+ Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và thực hiện kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hoàn thành các công việc chuyên môn sau:

+ Tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; bám sát các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện các kịch bản tăng trưởng năm 2019. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn).

+ Khẩn trương xây dựng đề cương và dự toán quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2019.

+ Theo dõi tiến độ tình hình thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ động tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư. Triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nâng cao điểm số và thứ hạng về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh và Hội nghị “Gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản năm 2019”.

+ Chủ động phối hợp với các UBND huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, vận động tuyên truyền đến các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện để phát triển lên thành doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

+ Tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng theo Kế hoạch Thanh tra năm 2019 đã ban hành. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

+ Chuẩn bị tốt các nội dung được phân công phụ trách để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND trong kỳ họp cuối năm; sơ kết 6 tháng đầu năm, các hoạt động tổng kết năm 2019.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng và kế hoạch kiểm tra năm 2019 của Đảng ủy Sở; xem xét, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng; giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo đảng viên (nếu có); công khai kết quả xử lý các tiêu cực, sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên đúng quy định. Thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

- Lãnh đạo các đoàn thể

+ Tiếp tục triển khai học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn thể cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà Nước.

+ Tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do các đoàn thể tổ chức, phát động. Đồng thời, quan tâm thăm hỏi kịp thời công đoàn viên khi gia đình có người ốm đau, hiếu, hỉ, gặp khó khăn trong cuộc sống.

+ Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ cho hộ các nghèo tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải.

Sau báo cáo, Hội nghị tiếp tục lắng nghe tham luận về: Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh của Đ/c Bí thư Chi bộ Kinh tế - Đầu tư và Tình hình hoạt động công đoàn của Đ/c Dương Thị Xứng - Phó Chủ tịch Công Đoàn Sở; cùng ý kiến đóng góp của các đảng viên từ các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tâm – Bí thư Đảng bộ Sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đánh giá cao tinh thần đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của toàn thể Đảng bộ; yêu cầu trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại và nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động của Sở nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và trong những năm tới./.


Số lượt người xem: 351 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày