SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
7
8
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 27/12/2017, 08:05

Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu được thành lập ngày 01/01/1997. Trải qua 20 năm hoạt động và phát triển, Sở luôn làm tốt vai trò tham mưu, giúp UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh Bạc Liêu; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Qua đó, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

05 năm trở lại đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu đã chủ động triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả tích cực. Đã tham mưu, trình UBND Tỉnh phê duyệt 20 quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực; đặc biệt là tham mưu UBND Tỉnh lập và trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, Sở đã tích cực phối hợp các ngành, các cấp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hàng năm ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả đồng thời chủ động hướng dẫn các ngành, các cấp và các đơn vị trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch; thực hiện tốt việc rà soát và hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác xây dựng quy hoạch ở địa phương; kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ, đảm bảo việc giao kế hoạch đúng quy định; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, từ năm 2011 - 2015, đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Đấu thầu,  Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công... hướng dẫn kịp thời cho các chủ đầu tư về lập đề xuất chủ trương đầu tư; phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND Tỉnh về công tác thẩm định dự án theo Luật Xây dựng 2014, Luật Đầu tư công. Đến nay Sở đã tiếp nhận và xử lý tốt 244 hồ sơ dự án, 461 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, 210 hồ sơ kế hoạch đấu thầu, 2.549 hồ sơ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án, tham mưu điều chuyển vốn được thực hiện một cách thường xuyên, linh động, phù hợp với tình hình giải ngân và nhu cầu thực tế của từng dự án; từ đó hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đi vào nề nếp, giảm dần tình trạng bố trí vốn dàn trải, tập trung vốn cho những công trình hoàn thành trong năm, công trình bức xúc quan trọng, hạn chế khởi công mới. Năm 2015, cấp tỉnh không còn nợ đọng xây dựng cơ bản, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tính đến nay Sở đã cấp mới 1.781 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; với số vốn đăng ký là 14.512.256 triệu đồng; tham mưu UBND Tỉnh cấp 70 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp đủ điều kiện (kế cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài), trong đó nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động như : Nhà máy điện gió, Nhà máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, Siêu thị Điện máy Chợ Lớn.... Đặc biệt, Sở đã đưa vào thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với chất lượng ngày càng cao, thời gian ngày càng rút ngắn, đến nay đăng ký kinh doanh rút từ 3 ngày xuống còn một ngày làm việc, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Công tác rà soát doanh nghiệp, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu doanh nghiệp vào hệ thống dữ liệu quốc gia hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Cùng với đó Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại nhà đã được Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tỉnh thuộc Cụm thi đua Tây Nam Bộ 2 và các cơ quan chức năng của tỉnh đánh giá cao.

Với những thành tích đã đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua năm 2013 và Bằng khen các năm 2010, 2012, 2014; UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2010, 2014, 2015 và Bằng khen năm 2010, 2011, 2013, 2014. Đặc biệt năm 2017, tròn 20 năm thành lập, Sở vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hai. Phần thưởng cao quý này là nguồn động lực quan trọng để tập thể cán bộ công chức Sở tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp Kế hoạch và Đầu tư, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời kỳ mới./.

HP Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 342 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày