SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
1
3
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 06/12/2017, 16:15

Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế này điều chỉnh các hoạt động tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu (sau đầy gọi là hội nghị, hội thảo quốc tế), bao gồm: (1) Hội nghị, hội thảo quốc tế do các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh tổ chức có sự tham gia hoặc tài ừợ của nước ngoài; (2) Hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động Lổ chức.

Quy chế này áp dụng đối với: (1) Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đon vị, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh; (2) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chế gồm 04 chương, 09 điều, trong đó ngoài quy định chung (Chương I) và tổ chức thực hiện (Chương IV), đã quy định chi tiết về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế như: Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Ngoài ra cũng quy định trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế như: Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và tổ chức nưức ngơài trong tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; Trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;…
Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Bên cạnh đó, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của cơ quan, đon vị mình có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đúng quy định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng họp và thống nhất báo cáo đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
HK Văn phòng Sở

Số lượt người xem: 323 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày