SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
8
9
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 06/12/2017, 15:40

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy tắc quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội bao gồm những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm và không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính, văn minh, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Đồng thời, đây cũng là căn cứ để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm chuẩn mực xử sự trong thi hành công vụ, trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định gồm 06 chương, 20 điều, trong đó ngoài quy định chung (Chương I) và tổ chức thực hiện (Chương VI), đã quy định cụ thể chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ như: Trang phục, tác phong; Giao tiếp và ứng xử; Bài trí công sở; Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm khi thi hành công vụ; Quy định về việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ. Ngoài ra cũng quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị như: Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan được trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong các mối quan hệ xã hội;…

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy tắc này của các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai, quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát tổ chức đạnh giá kiểm điểm việc thực hiện, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bạc Liêu, ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế nội quy của cơ quan đơn vị cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy tắc cho phù hợp cho phù hợp./.

HK Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 402 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày