SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
2
9
Thông báo Thứ Năm, 27/06/2013, 15:30

Thông báo mời tham gia cuộc họp để xử lý một số vấn đề liên quan thực hiện dự án đường trục chính khu tái định cư Trà Kha

Căn cứ văn bản 2278/UBND-KT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc xử lý kết quả giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trà Kha; dự án xây dựng đường trục chính khu tái định cư Khu công nghiệp Trà Kha.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp (có đi khảo sát thực tế) và kính mời các đơn vị tham gia cuộc họp để xử lý một số vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện dự án Xây dựng đường trục chính khu tái định cư Khu công nghiệp Trà Kha với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

- Thành phần kính mời:

+ Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính.

+ Đại diện lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bạc Liêu (chủ đầu tư).

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2013 (sáng thứ Sáu).

- Địa điểm làm việc: Tại Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bạc Liêu. Sau đó, đề nghị chủ đầu tư cử cán bộ dẫn đoàn đi khảo sát hiện trạng dự án.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, do tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu trên./.

HK - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 573 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày