SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
3
9
2
Thông báo Thứ Tư, 02/01/2013, 13:40

Thông báo mời họp về việc xử lý thanh toán chi phí vượt suất đầu tư nhà công vụ giáo viên trên địa bàn huyện Giá Rai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu tại văn bản số 4455/UBND-VX ngày 06/12/2012, về việc thanh toán chi phí vượt suất đầu tư nhà công vụ giáo viên trên địa bàn huyện Giá Rai và đề xuất của UBND huyện Giá Rai tại cáo báo 197/BC-UBND ngày 28/12/2012, về việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư công trình xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Giá Rai, trong đó có đề xuất việc nâng nền toàn khối công trình.

Để có cơ sỏ tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung do UBND huyện Giá Rai đề xuất tại các văn bản nói trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp xử lý việc thanh toán chi phí chi phí vượt suất đầu tư nhà công vụ giáo viên trên địa bàn huyện Giá Rai và nâng nền toàn khối công trình xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Giá Rai (chi tiết theo nội dung gửi đính kèm), cụ thể như sau:

Thành phần tham gia cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng và Sở Tài chính (xử lý cả 02 nội dung); Sở Giáo dục và Đào tạo (xử lý thanh toán chi phí vượt suất đầu tư nhà công vụ giáo viên trên địa bàn huyện Giá Rai);

+ Đại diện Lãnh đạo: UBND huyện Giá Rai, Ban QLDA CT XDCB huyện Giá Rai và cán bộ phu trách các công trình nói trên để báo cáo tình hình thực hiện; Đơn vị tư vấn thiết kế công trình xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Giá Rai (chủ đầu tư thông báo).

Thời gian: 10 giờ, ngày 04 tháng 01 năm 2013 (Sáng thứ sáu).

Địa điểm làm việc: Tại phòng họp số 02 (Tầng 03), Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu - Khu Trung tâm hành chính tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đề nghị các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian như trên./.

HK - Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 548 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày