SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
9
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Bảy, 11/07/2020, 05:06
Công bố Quyết định thanh tra các dự án do Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư  (02/07)
Ngày 30/6/2020, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành công bố Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT ngày 24/6/2020 của Giám đốc Sở về thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án: Chỉnh trang đô thị mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Hệ thống tưới nước tự động trên khuôn viên cây xanh ...
Triển khai Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ ngày 21/5/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 179-KL/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (28/06)
Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Đảng bộ Sở, các chi bộ trực thuộc và đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham ...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  (24/06)
Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của Sở  (24/06)
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những công tác trọng tâm và được Ban Giám đốc Sở quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Giám đốc Sở đã ban hành 06 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, bao gồm: Quyết ...
Triển khai Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  (18/06)
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg quy định về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm có tổ chức  (05/06)
Ngày 29/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2246/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm có tổ chức.
Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 25 - 31/5/2020  (15/05)
Ngày 14/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2011/UBND-KGVX về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 25 - 31/5/2020.
Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025  (14/05)
Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác xử lý đơn, thư  (08/05)
Ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1857/UBND-BTCD về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến công tác xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh.
Triển khai Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ  (07/05)
Ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1856/UBND-BTCD về việc triển khai Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày