SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
4
8
4
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 22/01/2020, 11:24
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước  (20/01)
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật  (20/01)
Ngày 10/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.
Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  (13/01)
Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  (10/01)
Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin  (09/01)
Ngày 07/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 65/UBND-KGVX về việc đôn đốc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin từ nay đến Tết Canh Tý năm 2020.
Công bố kết luận thanh tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư  (08/01)
Ngày 07/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu các dự án: Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; Cải tạo, mở rộng Trường THPT Giá Rai do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Ban) làm chủ đầu tư.
Tài liệu tuyên truyền Công ước chống tra tấn, các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn  (07/01)
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (sau đây gọi tắt là Công ước chống tra tấn) được Liên hợp quốc thông qua vào năm1984 và có hiệu lực từ ngày 26/6/1987.
Triển khai Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư  (06/01)
Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư.
Triển khai Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt  (02/01)
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Triển khai Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  (31/12)
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/12/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày