SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
4
3
4
0
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 16/07/2019, 14:58
Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo  (15/07)
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Luật Trưng Cầu Ý Dân Năm 2015  (15/07)
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các văn bản pháp luật có liên quan về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam, trong đó có Luật Trưng cầu ý dân.
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi Bộ Tổng hợp – Văn hóa xã hội – Thanh tra  (12/07)
Sáng ngày 12/7/2019, Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội - Thanh tra tổ chức buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Ong Bảo Ngọc.
Luật Đầu Tư Công Năm 2019  (10/07)
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019.
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư  (05/07)
Trong thời gian qua, tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm qua các năm; các vụ việc vi phạm đã được xử lý kịp thời, dứt điểm, không để dây dưa, kéo dài. Các đối tượng bị xử phạt đều chấp hành theo quyết định xử phạt, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện ...
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng  (05/07)
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng vào ngày 01/7/2019.
Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính  (05/07)
Theo Công văn số 982/STC-NS ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính.
Tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ  (05/07)
Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2827/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ.
Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính  (04/07)
Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  (01/07)
Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Ban Giám đốc Sở quan tâm thực hiện nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, có hướng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày