SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
5
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 02/10/2019, 08:50

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 15/KH-SKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 cụ thể như sau:

Về mục đích: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; thông qua các hoạt động tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, nhất là các văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động và Nhân dân; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.
Về nội dung:
Tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung, chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2018, 2019 như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Đầu tư công; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;… và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,… góp phần xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CBCCVC, người lao động của Sở và Nhân dân. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, trong công cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.
Về hình thức thực hiện: Viết tin, bài đăng lên Cổng thông tin điện tử của Sở theo nội dung Kế hoạch; treo băng rôn tại trụ sở cơ quan với khẩu hiệu tuyên truyền: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; triển khai đến CBCCVC và người lao động thông qua Hệ thống quản lý văn bản nội bộ; trao đổi, đối thoại trong những cuộc họp và các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…; tuyên truyền, phổ biến thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra; niêm yết các thủ tục hành chính về Đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ được dễ dàng.
Các văn bản kèm theo:
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 192 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày