SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
9
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 23/09/2019, 14:45

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

             Theo đó, có 06 nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện bao gồm:

Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu PBGDPL của Bộ Tư pháp;  
Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh kết nối, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp;
Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải, cập nhật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL;
Cập nhật, quản lý, xây dựng Tử sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở;
Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.
Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đưa ra các giải pháp chủ yếu về nguồn lực, tài chính; về kỹ thuật; về truyền thông; về thể chế và các giải pháp khác.
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất đến ngày 15/5 (tổng hợp trong báo cáo 06 tháng công tác PBGDPL) và trước ngày 15/11 (tổng hợp trong báo cáo năm công tác PBGDPL) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.
Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
Nội dung cụ thể của Kế hoạch: Kế hoạch số 117/KH-UBND./.
Ngọc - TT

 


Số lượt người xem: 339 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày