SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
1
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 17/09/2019, 08:55

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

            Theo đó, nội dung cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN bao gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính trong phạm vi của tỉnh; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính của tỉnh và của cả nước.

Bên cạnh đó, Kế hoạch số 111/KH-UBND còn đưa ra các nhiệm vụ chung và cụ thể của các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ theo Kế hoạch kịp thời báo cáo, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh tổng hợp) để xem xét, giải quyết.
Nội dung cụ thể của Kế hoạch: Kế hoạch số 111/KH-UBND./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 364 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày