SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
0
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Chủ Nhật, 15/09/2019, 10:00

Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Sở

          Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Sở; trong đó, có hướng dẫn cụ thể những điểm có tính chất quan trọng, những việc cần phải thực hiện thường xuyên, những việc dễ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và cách phòng ngừa có hiệu quả cao để CBCCVC nắm bắt và thực hiện, nhất là đối với cán bộ chủ chốt.

Sở đã tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt gần 20 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về PCTN đến CBCCVC thuộc Sở để nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện, như: Luật PCTN năm 2018; Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai, quán triệt, thi hành Luật PCTN năm 2018;…
Từ đầu năm đến nay Sở chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong cơ quan. Đạt được kết quả như trên là do từ Ban Giám đốc đến lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đến từng CBCCVC thuộc Sở đã được quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN; từ đó, đã có nhận thức sâu sắc, ý thức trách nhiệm được nâng cao hơn, tinh thần phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, kịp thời giúp đỡ khi CBCCVC trong cơ quan gặp khó khăn nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan. Qua công tác thanh tra, chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.
Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giám sát, đôn đốc từng CBCCVC trong toàn Sở có ý thức trong công tác đấu tranh và PCTN. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhằm tạo ý thức tự giác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong từng CBCCVC; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho CBCCVC phụ trách được tham gia các lớp tập huấn về công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng do cấp có thẩm quyền tổ chức./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 350 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày