SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
5
9
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 15/08/2019, 16:15

Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông làm chủ đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thực hiện năm 2017 đến thời điểm thanh tra của các dự án: Đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; đường dẫn vào cầu Giá Rai mới; đầu tư cải tạo và nâng cấp tuyến đường Giá Rai - Cạnh Đền do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông làm chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là Ban Giao thông) vào lúc 09 giờ, ngày 14/8/2019 tại phòng họp số 01 của Sở.

          Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thực hiện năm 2017 đến thời điểm thanh tra của các dự án: Đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; đường dẫn vào cầu Giá Rai mới; đầu tư cải tạo và nâng cấp tuyến đường Giá Rai - Cạnh Đền, Đoàn thanh tra số 46 đã tiến hành thanh tra từ ngày 10/5/2019 đến ngày 21/6/2019.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra cùng văn bản giải trình của đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kết luận thanh tra số 04/KL-SKHĐT ngày 09/8/2019 về công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thực hiện năm 2017 đến thời điểm thanh tra của các dự án: Đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; đường dẫn vào cầu Giá Rai mới; đầu tư cải tạo và nâng cấp tuyến đường Giá Rai - Cạnh Đền.
Tham dự buổi họp công bố Kết luận thanh tra có đồng chí Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở, các thành viên Đoàn thanh tra số 46 cùng với đại diện lãnh đạo Ban Giao thông: Ông Võ Văn Thái - Giám đốc và các đơn vị có liên quan.
Theo Kết luận thanh tra, chủ đầu tư đã chỉ đạo thực hiện các dự án cơ bản theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,… và các văn bản hướng dẫn thi hành; góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông và hạ tầng khu vực đô thị,…
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư vẫn còn tồn tại một số hạn chế, sai sót như: Thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn khi chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; tự thực hiện các gói thầu tư vấn, nhưng quy trình thực hiện chưa đúng theo quy định; thành lập Tổ chuyên gia xét thầu, phân công cán bộ thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu khi các cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo quy định, từ đó có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu chưa đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;…
Hồ sơ mời thầu còn yêu cầu một số tiêu chuẩn chưa đúng quy định, nhất là yêu cầu về nhân sự và các chuyên gia trong các lĩnh vực phải đóng bảo hiểm trên 02 năm, có chứng chỉ hành nghề cao hơn tính chất gói thầu. Công tác đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật vẫn còn một số hạn chế và sai sót, như: Đánh giá không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu; không thực hiện làm rõ hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu khi có sự khác biệt giữa bảng kê khai thiết bị và tài liệu chứng minh;…
Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng – Chánh Thanh tra Sở công bố Kết luận thanh tra
Thông qua Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã đề nghị Ban Giao thông và các đơn vị có liên quan chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trong nội dung Kết luận thanh tra; giao cho Chánh thanh tra Sở tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đối với hành vi thành lập Tổ chuyên gia có thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định theo điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
Việc thực hiện Kết luận thanh tra, đề nghị Ban Giao thông báo cáo bằng văn bản gửi về Sở (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 45 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần thực hiện báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết kịp thời. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan.
Buổi họp công bố Kết luận thanh tra kết thúc vào lúc 10 giờ, ngày 14/8/2019./.
Ngọc - TT

 


Số lượt người xem: 447 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày