SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
4
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 18/07/2019, 14:30

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng

Ngày 16/7/2019, Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành công văn số 790-CV/TU về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

           Theo đó, các nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần triển khai thực hiện để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, bao gồm:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; đảm bảo những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan, đơn vị phải liêm chính, trong sạch.
 
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là phải “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”.
Hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch, không để sơ hở tạo điều kiện thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ.
Thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm và hành vi tham nhũng, tiêu cực; cảnh giác đấu tranh với những âm mưu của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy vai trò báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Xem chi tiết nội dung tại: Công văn số 790-CV/TU./.

Ngọc-TT


Số lượt người xem: 702 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày