SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
1
2
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 05/07/2019, 15:45

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

            Trong thời gian qua, tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm qua các năm; các vụ việc vi phạm đã được xử lý kịp thời, dứt điểm, không để dây dưa, kéo dài. Các đối tượng bị xử phạt đều chấp hành theo quyết định xử phạt, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Các lĩnh vực thường hay xảy ra hành vi vi phạm hành chính, như: Lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; lĩnh vực quản lý đấu thầu. Các hành vi vi phạm phổ biến: Đa số hành vi sai phạm trong công tác lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng nội dung hoặc không đầy đủ nội dung; lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn chưa đúng trình tự, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về đấu thầu; thành lập Tổ chuyên gia xét thầu có thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; trong công tác lựa chọn nhà thầu thì đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu,...
Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính là do nhận thức, khả năng hiểu biết còn hạn chế, cũng như chưa kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của một số đối tượng thanh tra (cơ quan, tổ chức,…), một số nơi còn lúng túng trong việc vận dụng quy định pháp luật để áp dụng vào thực tiễn công tác; mặt khác, một số Văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, đồng bộ nên rất khó khăn trong thi hành các quy định để thực hiện.
Số vụ việc vi phạm bị phát hiện, số vụ vi phạm đã bị xử phạt từ đầu năm đến nay (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019):
Trongcông tác thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện các vụ việc sai phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, lĩnh vực quản lý đấu thầu, trong đó có 02 vụ việc bị xử phạt vi phạm hành chính, giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả thi hành:
Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 02.
Số quyết định đã thi hành: 01 (còn 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực hiện do đối tượng vi phạm chậm trễ trong quá trình thực hiện, hiện Thanh tra Sở đang đôn đốc đối tượng vi phạm nhanh chóng thực hiện);
Số tiền phạt thu được: 15.000.000 đồng(Mười lăm triệu đồng).
Công tác xử phạt vi phạm hành chính ngày càng giảm, do đa số đối tượng thanh tra đã ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; mặt khác, có những hành vi vi phạm chưa được quy định trong Nghị định xử phạt,…Từ đầu năm đến nay, qua công tác thanh tra không có vụ việc nào phải áp dụng các biện pháp xử lý hành chính./.
Ngọc -TT

Số lượt người xem: 472 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày