SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
2
4
4

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 05/07/2019, 10:00

Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính

Theo Công văn số 982/STC-NS ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính.

               Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; các đơn vị, địa phương Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính để nghiên cứu áp dụng thực hiện theo đúng quy định về việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

           Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12 /2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
Văn bản kèm theo:
Ngọc - TT

 


Số lượt người xem: 522 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày