SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
2
9
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 05/07/2019, 09:05

Tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ

Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2827/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ.

             Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2827/UBND-NC ngày 02/7/2019 để tổ chức thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai 02 văn bản nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở để nghiên cứu và tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng quy định. Định kỳ hành năm, báo cáo tình hình thực hiện (qua Thanh tra tỉnh) về Chủ tịch UBND tỉnh./.
Tải văn bản:
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 539 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày