SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
3
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 04/07/2019, 08:50

Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

           Theo Công văn số 977/STC-HCSN ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai Thông tư nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở nói riêng; thuộc các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nói chung và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu thực hiện các nội dung về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước theo đúng quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.
Căn cứ mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính quy định tại Thông tư này, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình và phù hợp với quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
Tải văn bản: Thông tư số 26/2019/TT-BTC./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 477 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày