SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
9
4

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 01/07/2019, 14:20

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

          Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Ban Giám đốc Sở quan tâm thực hiện nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, có hướng dẫn cụ thể những điểm có tính chất quan trọng, những việc cần phải thực hiện thường xuyên, những việc dễ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và cách phòng ngừa có hiệu quả cao để cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt và thực hiện, nhất là đối với cán bộ chủ chốt.

Sở tiếp tục tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện chế độ công vụ, về quản lý sử dụng tài chính ngân sách, tài sản của đơn vị,... Mặt khác, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã tiến hành 04 cuộc thanh tra chuyên ngành. Trong đó, 01 cuộc kỳ trước chuyển sang và 03 cuộc theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 ( 02 cuộc đã thực hiện công bố Kết luận thanh tra, 01 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra và 01 cuộc đang trong quá trình thanh tra). Qua công tác thanh tra, chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.
Thời gian tới, Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 12/02/2019 của Sở về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Công văn số 2327/UBND-NC ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 12/KH-SKHĐT ngày 11/6/2019 của Sở về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giám sát, đôn đốc từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở có ý thức trong công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhằm tạo ý thức tự giác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong từng cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 491 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày