SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
3
2
0
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 12/05/2015, 13:45

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định có IV Chương, 27 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015.

Nghị định này quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.
Đối tượng áp dụng theo Nghị định là Cơ quan quản lý nhà nước; thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Cơ quan thanh tra nhà nước; thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Đối tượng thanh tra; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.
Theo đó, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra như sau:
Kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh;
Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm chỉnh; kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật;
Kết luận thanh tra phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện;
Nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo mà chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền thì chưa bắt buộc phải thực hiện.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015. Bãi bỏ Điều 56 và Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
Kim Thêu – Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 4159 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày