SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
3
4
2
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 12/05/2015, 10:35

Công bố Quyết định Thanh tra dự án hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong (nguồn vốn JICA SPL VI và vốn ngân sách Nhà nước) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015, ngày 11/5/2015 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-SKH về việc Thanh tra dự án hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong (nguồn vốn JICA SPL VI và vốn ngân sách Nhà nước) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Ông Hồ Quốc Trạng, Phó Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT Công bố Quyết định thanh tra
Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn là 25 ngày làm việc kể từ ngày 20/5/2015 công bố Quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra bao gồm việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thực hiện dự án và sử dụng nguồn vốn.
Qua công tác thanh tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện và chấp hành các văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong (nguồn vốn JICA SPL VI và vốn ngân sách Nhà nước).
Phát hiện những điểm bất hợp lý, sai sót trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, kiến nghị những giải pháp nhằm đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện, đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, kiến nghị và đề xuất xử lý nghiêm những thiếu sót, sai phạm theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, kịp thời, có chất lượng; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ thời gian thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Hiện nay, Đoàn đang tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành thanh tra./.
Kim Thêu – Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 524 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày