SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
3
1
1
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 27/01/2015, 08:50

Triển khai Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 26/11/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014  về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

Trong đó, quy định quy định chi tiết một số nội dung về Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; đấu thầu; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý và hoạt động đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác; doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Chế độ thông tin, báo cáo thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thống kê được hướng dẫn thực hiện theo quy định riêng.

Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý nhà nước; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2015.

Kim Thêu - Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 1067 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày