SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
7
3
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 22/01/2015, 15:50

Thanh tra Công trình xây dựng (XD) phòng 1 cửa và phòng tiếp dân; XD 4 phòng lầu và khu hiệu bộ trường Mầm non Phước Long; XD 16 phòng học lầu Trường THCS Phong Thạnh Tây B; XD đường từ cầu sắt đến giáp ranh xã Vĩnh Phú Tây tại huyện Phước Long

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015, ngày 09/01/2015, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SKH về việc Thanh tra Công trình xây dựng phòng 1 cửa và phòng tiếp dân; công trình xây dựng 4 phòng lầu và khu hiệu bộ trường Mầm non Phước Long; công trình xây dựng 16 phòng học lầu Trường THCS Phong Thạnh Tây B; công trình xây dựng đường từ cầu sắt đến giáp ranh xã Vĩnh Phú Tây tại huyện Phước Long.

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn là 30 ngày làm việc kể từ ngày 21/01/2015 công bố Quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư.

 

(Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng, Phó Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Công bố Quyết định Thanh tra tại huyện Phước Long)

Qua công tác thanh tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện và chấp hành các văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, thực hiện công trình xây dựng Công trình xây dựng phòng 1 cửa và phòng tiếp dân; công trình xây dựng 4 phòng lầu và khu hiệu bộ trường Mầm non Phước Long; công trình xây dựng 16 phòng học lầu Trường THCS Phong Thạnh Tây B; công trình xây dựng đường từ cầu sắt đến giáp ranh xã Vĩnh Phú Tây tại huyện Phước Long.

Phát hiện những điểm bất hợp lý, sai sót trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, kiến nghị những giải pháp nhằm đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện, đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, kiến nghị và đề xuất xử lý nghiêm những thiếu sót, sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, kịp thời, có chất lượng; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ thời gian thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiện nay, Đoàn đang tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành thanh tra./.

Kim Thêu – Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 921 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày