SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
5
1
9
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 10/12/2014, 10:45

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

Ngày 24/11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số: 08/2014/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra. Thông tư này quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản  của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thông tư gồm IV Chương, 27 Điều.

Thông tư áp dụng đối với Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra khi thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan.
Thông tư quy định cụ thể thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ. cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
Nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra gồm: Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, xử lý kiến nghị thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra, bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra; Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra; Thanh tra trách  nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật thanh tra.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014
Kim Thêu – Thanh tra Sở
 

Số lượt người xem: 691 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày