SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
4
9
4
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 10/12/2014, 10:40

Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của TTCP quy định quy trình, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày 31/10/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư gồm V Chương, 32 Điều.

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP áp dụng cho đối tượng là cơ quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền, trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trong việc xử lý đơn; công dân, tổ chức, cơ quan có đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh, công dân có đơn tố cáo.
Theo đó, Thông tư này có những điểm mới, cụ thể như sau:
Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây: Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn; Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại; Đơn tố cáo phải ghi rõ nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tố cáo, hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; Đơn kiến nghị, phản ánh phải ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh; Đơn chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý nhưng người khiếu nại, người tố cáo được quyền khiếu nại, tố cáo tiếp theo quy định của pháp luật.
Đơn không đủ điều kiện xử lý: Là đơn không đáp ứng các yêu cầu trên; Đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết; Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung.
Xử lý Đơn tố cáo: Quy định cũng nêu rõ: Đơn tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng có nội dung rõ ràng, kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm thì được xử lý theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật tố tụng hình sự. Người xử lý đơn tố cáo phải giữ bí mật tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo; bảo vệ người tố cáo và người thân của người tố cáo khi có yêu cầu; Khi xử lý đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, sức khỏe, tài sản nhân dân thì phải kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất thủ trưởng, đơn vị có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật; Đặc biệt, đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, chứng cứ, tài liệu chứng minh cho việc tố cáo của mình thì người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo.
Đơn nhiều người là đơn “từ 05 người trở lên”: Thông tư 07 cũng quy định một điểm mới so với quy định hiện hành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo. Theo quy định hiện hành, có hai loại đơn là đơn có họ tên, chữ ký của một người và đơn có họ tên, chữ ký của nhiều người. Tuy nhiên thông tư mới mở ngoặc thêm ở đơn nhiều người là đơn “từ 05 người trở lên”.
Đơn có nhiều nội dung khác nhau: Đối với đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người xử lý đơn hướng dẫn người gửi đơn tách riêng từng nội dung để gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vụ việc có tính chất phức tạp: Đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo phức tạp, gay gắt với sự tham gia của nhiều người; những vụ việc có liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo thì người xử lý đơn phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền kịp thời xử lý hoặc đề nghị với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan áp dụng biện pháp xử lý.
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014, thay thế Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
Kim Thêu – Thanh tra Sở
 

Số lượt người xem: 2024 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày