SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
8
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 26/09/2014, 10:05

Thanh tra đường Khúc Tréo – Tân Lộc do UBND huyện Giá Rai làm CĐT, Trường mẫu giáo Tân Hiệp do Ban QLDAXDCB huyện Giá Rai làm CĐT và việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2014 huyện Gái Rai

          Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014, Ngày 18/9/2014  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định số 54/QĐ-SKH, về việc Thanh tra dự án xây dựng đường Khúc Tréo – Tân Lộc do UBND huyện Giá Rai làm chủ đầu tư, công trình xây dựng Trường mẫu giáo Tân Hiệp do Ban QLDAXDCB huyện Giá Rai làm chủ đầu tư và việc chấp hành các quy định về phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn huyện Gái Rai.

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn là 30 ngày (làm việc) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (ngày 25/9/2014). Nội dung thanh tra bao gồm phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2014 và các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư.
(Ảnh: Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Công bố Quyết định Thanh tra tại huyện Giá Rai)
Đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2014:
- Số vốn phân bổ cho các công trình do tỉnh quyết định đầu tư và huyện quết định đầu tư.
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2014 (đã giải ngân đối với các dự án do tỉnh, huyện quyết định đầu tư, …).
- Cung cấp các Nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND huyện giao kế hoạch vốn năm 2014 cho huyện Giá Rai, Quyết định phân bổ vốn của UBND huyện Giá Rai. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.
Đối với công tác chuẩn bị đầu tư:
- Chủ trương đầu tư; Kế hoạch đấu thầu (trước khi có quyết định dầu tư); hồ sơ khảo sát, lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát để lập dự án,….
Đối với công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư:
- Kế hoạch đấu thầu (sau khi phê duyệt dự án), quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, chứng chỉ các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu.
- Quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công thực hiện dự án: Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, các trang báo đăng tải thông tin về đấu thầu; hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu; văn bản phát hành hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; biên bản đóng, mở thầu; biên bản làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, văn bản thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; văn bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; hợp đồng ký kết; bảo hiểm công trình; bảo đảm thực hiện hợp đồng.
- Đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn: Hồ sơ năng lực của nhà thầu; dự thảo hợp đồng, văn bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; văn bản phê duyệt kết quả chỉ định thầu, hợp đồng ký kết; biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
Đối với công tác thực hiện đầu tư:
- Các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, các văn bản xử lý báo cáo giám sát.
- Tiến độ thi công.
- Công tác giám sát thi công, nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng công trìnhư.
- Kết thúc dự án, đưa vào sử dụng:
+ Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, thanh lý hợp đồng.
+ Hồ sơ thanh toán, bản vẽ hoàn công.
- Các văn bản khác có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.
Hiện nay, Đoàn đang tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành thanh tra./.

 

Kim Thêu - Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 844 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày