SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
4
9
7
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Bảy, 06/09/2014, 08:05

Kết quả thi hành pháp luật năm 2014

           Trong năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở nên việc thi hành pháp luật đạt được kết quả cao; việc tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, nhất là báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước được Sở kiểm tra, đối chiếu tính xác thực trước khi sử dụng thông tin trong báo cáo; hầu hết các thông tin, tài liệu được cập nhật trên internet, trên sách, báo, đài..v.v. đều được cán bộ, công chức của Sở xem xét mức độ chính xác của thông tin trước khi áp dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, cũng như thực hiện ban hành các văn bản quy định chi tiết có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở; đồng thời, tích cực tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với thực tế; các văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành đều thể hiện tính thống nhất, đồng bộ, chưa có tình trạng chồng chéo trong việc ban hành. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện công khai, cụ thể, rõ ràng, được các cấp, các ngành quan tâm ngay từ đầu nên hầu hết mang tính khả thi cao và được áp dụng rộng rãi trong thực tế.

Ngoài ra, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo sâu sát đến cán bộ, công chức Sở trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên một cách kịp thời, đầy đủ, nhất là các chính sách, chủ trương liên quan mật thiết đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trong quá trình hướng dẫn và áp dụng pháp luật, lãnh đạo Sở luôn quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, áp dụng đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ với các quy định của văn bản khác có liên quan.

Công tác tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan được thực hiện thường xuyên; trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thực hiện đúng quy trình quy định của pháp luật, từ đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có kiến nghị, đề xuất cho phù hợp.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trong quá trình thực hiện công tác thi hành pháp luật, cán bộ, công chức thuộc Sở đều nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành đúng theo quy định của pháp luật đề ra.

Thanh Mộng – Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 827 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày