SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
1
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 26/06/2014, 09:10

Kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư dự án xây dựng trường THPT Tân Phong do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư


Ngày 17/6/2014 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định số 42/QĐ-SKH, về việc kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân Phong do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong thời hạn là 25 ngày làm việc kể từ ngày 25/6/2014 công bố Quyết định thanh tra. Nội dung kiểm tra bao gồm các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư:

- Chủ trương đầu tư; các văn bản về quá trình khảo sát để lập, thẩm tra (nếu có), thẩm định, phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật; tổng mức đầu tư của dự án, việc bố trí nguồn vốn thực hiện dự án, tiến độ giải ngân, kết quả giải ngân.

- Kế hoạch đấu thầu (trước khi phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật).

- Quá trình lựa chọn nhà thầu để lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra (nếu có): Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất; văn bản phát hành hồ sơ yêu cầu; biên bản đóng, mở thầu; biên bản làm việc của tổ chuyên gia xét thầu, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chuyên gia xét thầu, văn bản thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; văn bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; hợp đồng ký kết, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn: Hồ sơ năng lực của nhà thầu; dự thảo hợp đồng, văn bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; văn bản phê duyệt kết quả chỉ định thầu, hợp đồng ký kết; biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Đối với công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư:

- Kế hoạch đấu thầu (sau khi phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật), quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, chứng chỉ các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu.

- Quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công thực hiện dự án: Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, các trang báo đăng tải thông tin về đấu thầu; hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu; văn bản phát hành hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; biên bản đóng, mở thầu; biên bản làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, văn bản thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; văn bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; hợp đồng ký kết; bảo hiểm công trình; bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Đối với công tác thực hiện đầu tư:

- Các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, các văn bản xử lý báo cáo giám sát.

- Tiến độ thi công.

- Công tác giám sát thi công, nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng công trìnhư.

- Kiểm tra thực tế công trình.

- Kết thúc dự án, đưa vào sử dụng:

+ Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, thanh lý hợp đồng.

+ Hồ sơ thanh toán, bản vẽ hoàn công.

+ Đánh giá khái quát hiệu quả khai thác, sử dụng công trình.

- Các văn bản khác có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Hiện nay, Đoàn đang tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành thanh tra./.

Kim Thêu – Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                                   

 

                                                                                   

 

 


Số lượt người xem: 844 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày