SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
1
6
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 26/06/2014, 09:05

Thanh tra công trình xây dựng tuyến đường liên ấp Thành Thưởng C - Quyết Chiến - Quyết Thắng do UBND huyện Đông Hải làm chủ đầu tư và Trường Tiểu học Định Hòa A do Ban QLDAXDCB huyện Đông Hải làm chủ đẩu tư

 Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014, Ngày 10/6/2014 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định số 37/QĐ-SKH, về việc Thanh tra công trình xây dựng tuyến đường liên ấp Thành Thưởng C - Quyết Chiến - Quyết Thắng và Trường Tiểu học Định Hòa A.

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn là 25 ngày làm việc kể từ ngày 19/6/2014 công bố Quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra bao gồm các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư.

(Ảnh: Ông Phạm Thành Hiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Công bố Quyết định Thanh tra tại huyện Đông Hải)

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư:

Kế hoạch đấu thầu (trước khi phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật).

- Quá trình lựa chọn nhà tư vấn khảo sát, lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra,…

- Hồ sơ khảo sát.

- Hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án. Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Các văn bản có liên quan.

Đối với công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư:

- Kế hoạch đấu thầu (sau khi phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật).

- Quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công thực hiện dự án: Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, các trang báo đăng tải thông tin về đấu thầu; hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu; văn bản phát hành hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; biên bản đóng, mở thầu; biên bản làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, văn bản thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; văn bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; hợp đồng ký kết; bảo hiểm công trình; bảo đảm thực hiện hợp đồng.

- Đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn: Hồ sơ năng lực của nhà thầu; dự thảo hợp đồng, văn bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; văn bản phê duyệt kết quả chỉ định thầu, hợp đồng ký kết.

- Bảo hiểm công trình.

- Các văn bản khác có liên quan.

Đối với công tác thực hiện đầu tư:

- Các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, các văn bản xử lý báo cáo giám sát.

- Công tác giám sát thi công, nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Kiểm tra thực tế công trình.

- Kết thúc dự án, đưa vào sử dụng:

+ Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, thanh lý hợp đồng.

+ Hồ sơ thanh toán, bản vẽ hoàn công.

- Các văn bản khác có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Hiện nay, Đoàn đang tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành thanh tra./.

Kim Thêu – Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 1003 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày