SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
4
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 27/05/2014, 10:50

Triển khai Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 29/4/2014 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2014/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2014. Thông tư số 02/2014/TT-TTCP gồm có 12 Điều.

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết không thuộc phạm vi trách nhiệm giải trình; việc tiếp nhận yêu cầu giải trình trong trường hợp nhiều người yêu cầu giải trình về cùng một nội dung; việc thu thập, xác minh và tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu liên quan đến giải trình; việc công khai văn bản giải trình; việc lập, quản lý hồ sơ giải trình và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm giải trình.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu đăng tải toàn văn Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/04/2014 để các Phòng thuộc Sở biết và thực hiện./.

Kim ThêuSố lượt người xem: 1017 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày