SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
0
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 12/05/2014, 07:25

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2014

Xác định rõ công tác PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL thật sự là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật nhằm chuyển tải những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật; trong 6 tháng đầu năm qua, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 bằng các hành động, việc làm cụ thể như: Lập Kế hoạch số 05/KH-SKH về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, tổ chức triển khai thông thông qua hình thức gửi văn bản đến các đơn vị thuộc Sở, viết tin, bài đăng lên cổng thông tin điện tử của Sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quyền và lợi ích của Nhà nước.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, Sở Tư pháp, lãnh đạo Sở nên việc triển khai và thực hiện công tác PBGDPL được thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời việc tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” được tổ chức ít nhất một lần mỗi tháng, có mở sổ ghi chép, theo dõi các văn bản đã được triển khai; được tất cả cán bộ, công chức hưởng ứng, tiếp thu tốt và áp dụng vào công tác kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Việc áp dụng đa dạng các hình thức phổ biến khác nhau phù hợp với từng nội dung văn bản pháp luật nên tiết kiệm được chi phí, thời gian trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức.

Việc tuyên truyền PBGDPL thông qua các hình thức, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị thuộc Sở; sao gửi văn bản liên qua cho các đơn vị thuộc Sở; đưa tin lên cổng thông tin điện tử Sở; qua các buổi học tập, trao đổi, trong những cuộc họp của cơ quan, các buổi sinh hoạt “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, … Trong 6 háng đầu năm 2014, Sở đã tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải cơ sở, Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư, Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, … 

Kim Thêu


Số lượt người xem: 1538 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày