SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
2
2

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 10/04/2014, 08:55

Kết luận Thanh tra về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2013 và Công tác lựa chọn nhà thầu 2012-2013 tại huyện Vĩnh Lợi

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013, ngày 18/10/2013, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định số 108/QĐ-SKH về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2013 và Công tác lựa chọn nhà thầu 2012-2013 tại huyện Vĩnh Lợi và thành lập Đoàn kiểm tra số 108 để thực hiện Quyết định này.

Qua quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra số 108 đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, kiểm tra, đánh giá kết quả như sau:

Những mặt đạt được

Phân khai kế hoạch vốn: Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lợi và qua quá trình xém xét, kiểm tra cho thấy UBND huyện Vĩnh Lợi thực hiện phân khai vốn cơ bản theo quy định của pháp luật.

Công tác lựa chọn nhà thầu: Qua việc thanh tra công tác lựa chọn nhà thầu tại huyện Vĩnh Lợi cho thấy việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác lựa họn nhà thầu trên địa bàn huyện, đã cơ bản đáp ứng được nội dung theo các quy định hiện hành về đấu thầu. Kế hoạch đấu thầu tương đối đầy đủ theo quy định của pháp luật về đâu thầu. Chủ đầu tư luôn tạo điều kiện thuận lợi và kết hợp tác tốt với Đoàn Thanh tra số 108 trong suốt quá trình quá trình thanh tra.

 

Ảnh: Ông Phạm Thành Hiến, Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến trong buổi Công bố kết luận Thanh tra

Những thiếu sót trong quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có một số thiếu sót, sai phạm như: Một số văn bản trong quá trình lựa chọn nhà thầu chưa đầy đủ nội dung, ban hành một số văn bản không đúng thẩm quyền, chỉ định thầu rút gọn một gói thầu không đúng quy trình theo quy định của pháp luật, Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật  … Đòan Thanh tra cũng đã xử lý và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền bằng các hình thức đối với những vi phạm, sai phạm công tác phân khai vốn và công tác lựa chọn nhà thầu.

Qua công tác thanh tra, nhằm trấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, để nâng cao chất lượng trong công tác phân khai vốn đạt hiệu quả, đúng quy định của nhà nước và công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành, các công trình xây dựng cơ bản, giúp cho chủ đầu tư thấy được những thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý dự án xây dựng công trình, … Đồng thời, phát hiện những điểm chưa hợp lý trong cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

 

Kim Thêu – Thanh tra Sở 

 

 

 

Số lượt người xem: 1209 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày