SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
6
9
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 20/01/2014, 12:50

Nghị định số 216/2013/NĐ-CP Ngày 24/12/2013 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư thay thế Nghị định số 148/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005

Ngày 24/12/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 216/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2014, thay thế cho Nghị định 148/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ về hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư. Nghị định số 216/2013/NĐ-CP gồm có VI Chương, 37 Điều.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định, bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng thanh tra của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư được quy định cụ thể, đó là: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo ủy quyền hoặc phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm: Cơ quan thanh tra nhà nước (Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư); Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê).

Cùng với đó, Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra Kế hoạch và Đầu tư.

Điểm mới so với Nghị định số 148/2005/NĐ-CP là Nghị định số 216/2013/NĐ-CP quy định cụ thể, chi tiết hơn các nội dung thanh tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền thanh tra của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư, như: quy hoạch, kế hoạch; phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; đấu thầu; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý và hoạt động đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác; doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thống kê.

Nghị định cũng quy định cụ thể hơn về: xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm; thẩm quyền ra quyết định thanh tra; thời hạn thanh tra; về xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra; thanh tra lại; tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư và cộng tác viên thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

Nghị định kèm theo

Kim Thêu

 


Số lượt người xem: 1281 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày