SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
6
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 07/05/2020, 09:15

Triển khai Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1856/UBND-BTCD về việc triển khai Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ.

            Theo đó, nhằm thực hiện Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp công dân, việc ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân; thực hiện tốt việc cập nhật, quản lý thông tin liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) khi có yêu cầu.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; thực hiện tốt công tác tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại, đặc biệt là các vụ việc thuộc trường hợp khiếu nại lần đầu. Qua đó, phối hợp với công tác “Dân vận chính quyền” nhằm động viên, thuyết phục người dân chấp hành theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chủ động giám sát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, lĩnh vực mình quản lý; thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và những vụ việc thuộc trường hợp kéo dài, phức tạp, đặc biệt là các vụ việc thuộc trường hợp kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Xem cụ thể nội dung văn bản:
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 208 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày