SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
5
6
8

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 06/05/2020, 08:25

Công bố Quyết định thanh tra các dự án do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy làm chủ đầu tư

Ngày 05/5/2020, tại trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành công bố Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT ngày 24/4/2020 của Giám đốc Sở về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án: Trung tâm bảo trợ xã hội; xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu (nay là cơ sở cai nghiện ma túy).

          Buổi công bố Quyết định thanh tra có sự tham gia của ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tất cả thành viên Đoàn thanh tra, bà Trần Hồng Chiến - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Bê On - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy và một số cán bộ, công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Đoàn thanh tra theo Quyết định nêu trên do ông Hồ Quốc Trạng - Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn.
 
Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng công bố Quyết định thanh tra
 
Thời hạn thanh tra: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án: Trung tâm bảo trợ xã hội; Xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Cơ sở cai nghiện ma túy.
Phạm vi thanh tra: Từ khi lập dự án đến khi quyết toán vốn đầu tư.
Ông Phạm Thành Hiến – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 248 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày