SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
0
0
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 23/04/2020, 14:45

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

           Thông tư này quy định nội dung, trách nhiệm và cách thức thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Tuân thủ pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật có liên quan;
b) Kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan;
c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
Thông tư 09/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 304 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày