SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
9
4

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 23/04/2020, 14:45

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

             Thông tư này quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án đối với một số nhiệm vụ sau đây:

a) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
b) Theo dõi công tác bồi thường nhà nước;
c) Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước;
d) Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước;
đ) Báo cáo thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước;
e) Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 48 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà không ra quyết định hủy; kiến nghị Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại xem xét lại quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả.
Thông tư này áp dụng đối với đối tượng sau đây: Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.
Thông tư 08/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020./.
Ngọc -TT

 

 


Số lượt người xem: 292 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày