SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
5
6
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 17/02/2020, 07:50

Công bố Quyết định thanh tra tại thị xã Giá Rai

Ngày 14/02/2020, tại trụ sở UBND thị xã Giá Rai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công bố Quyết định số 16/QĐ-SKHĐT ngày 10/02/2020 của Giám đốc Sở về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2018 – đến thời điểm thanh tra tại thị xã Giá Rai.

               Đoàn thanh tra theo Quyết định nêu trên do ông Hồ Quốc Trạng - Chánh thanh tra Sở làm trưởng đoàn.

Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng công bố Quyết định thanh tra
Thời hạn thanh tra: 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2018 – đến thời điểm thanh tra tại thị xã Giá Rai (Kèm theo danh mục các dự án được thanh tra).
Phạm vi thanh tra: Từ khi lập chủ trương đầu tư đến kết thúc dự án.
Ông Phạm Thành Hiến – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 330 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày