SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
3
3
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 11/02/2020, 10:45

Kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2020 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 08/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-TTCP về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2020.

         Theo đó, Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

         Phong trào thi đua với 04 nội dung chính, bao gồm:

         Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.
         Hai là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
         Ba là, thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động.
         Bốn là, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.
         Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị thông tin về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn.
         Toàn văn kế hoạch có tại bản đính kèm: Kế hoạch số 51/KH-TTCP./.

Ngọc -TT


Số lượt người xem: 323 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày