SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
6
1
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 08/01/2020, 16:15

Công bố kết luận thanh tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư

Ngày 07/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu các dự án: Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; Cải tạo, mở rộng Trường THPT Giá Rai do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Ban) làm chủ đầu tư.

         Ông Phạm Thành Hiến – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Ban gồm có: Ông Trịnh Việt Đoàn - Phó Giám đốc, ông Tạ Hàn Phong - Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật; ông Trần Văn Bảy - Phó phòng Quản lý dự án cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra tại phòng họp số 01 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Kết luận thanh tra, chủ đầu tư có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện và quản lý các dự án. Hầu hết các gói thầu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tương đối hiệu quả, tỷ lệ tiết kiệm qua công tác đấu thầu cao, nhất là đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn.
Bên cạnh đó cũng còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Một số tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu nêu ra còn chưa phù hợp theo hướng dẫn Thông tư 03, nhất là yêu cầu về nhân sự chủ chốt, công nhân lao động,... Qua giải trình của chủ đầu tư, việc quy định nêu trên nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện gói thầu, cũng như chứng minh được nhân sự cơ hữu của nhà thầu và phù hợp Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến khả năng làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu dự thầu.
Đồng thời, chủ đầu tư còn chưa chỉ đạo thực hiện khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Chỉ thị số 47 của Thủ tướng Chính phủ.
Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện cơ bản theo quy định; tuy nhiên, một số nội dung cần làm rõ về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật chưa được Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu bổ sung hoặc làm rõ. Mặt khác, một số nhân sự tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu không có chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo quy định Luật Đấu thầu.
Trong công tác chỉ định thầu, nhất là chỉ định thầu tư vấn một số dự án chưa tuân thủ Thông tư liên tịch số 07 quy định về cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, dẫn đến chưa đủ điều kiện chỉ định thầu.
Qua kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã đề nghị Ban và các đơn vị có liên quan nghiêm túc chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm vì đã để xảy ra những hạn chế, sai sót nêu trên; chấp hành nghiêm theo quy định Chỉ thị số 47/CT-TT ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu;… Trong thời gian tới cần thực hiện nội dung về đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về thực hiện đấu thầu qua mạng đến năm 2025 của tỉnh Bạc Liêu, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019, Văn bản số 2366/UBND-TH ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu, Văn bản số 959/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 25/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phổ biến, triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng,… phải đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Bạc Liêu tại các Văn bản nêu trên.
Việc thực hiện Kết luận thanh tra, đề nghị Ban và các đơn vị có liên quan báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 317 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày