SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
3
4
2
8

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 24/07/2019, 08:50

Công bố Kết luận thanh tra các dự án tại huyện Hồng Dân

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 - đến thời điểm thanh tra tại huyện Hồng Dân vào lúc 09 giờ, ngày 23/7/2019 tại phòng họp số 01 của Sở.

         Tham dự buổi họp công bố Kết luận thanh tra có đồng chí Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở, các thành viên Đoàn thanh tra cùng với đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hồng Dân.

Trước đó, theo Quyết định số 41/QĐ-SKHĐT ngày 22/3/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 - đến thời điểm thanh tra tại huyện Hồng Dân, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 02/4/2019 đến ngày 17/5/2019.
Ngày 17/7/2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kết luận thanh tra số 03/KL-SKHĐT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 - đến thời điểm thanh tra tại huyện Hồng Dân.
Theo đó, UBND huyện Hồng Dân và các đơn vị có liên quan đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện và quản lý các dự án; các công trình được thanh tra kỳ này đã thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng; công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giám sát, đánh giá đầu tư, giải ngân được thực hiện cơ bản theo quy định, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên, UBND huyện Hồng Dân và các đơn vị có liên quan vẫn còn có một số hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý, thực hiện dự án như: Phê duyệt dự án nhưng không xác định rõ nguồn vốn; phân bổ vốn vượt so với tổng mức đầu tư; chưa cập nhật kịp thời các quy định bắt buộc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; còn để quá thời hạn quyết toán công trình.
Trong công tác lựa chọn nhà thầu, một số tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu đưa ra chưa phù hợp theo quy định, nhất là yêu cầu về kết quả hoạt động tài chính, nhân sự chủ chốt, công nhân lao động,... Một số nhân sự tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không có chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo quy định Luật Đấu thầu.
Trong công tác chỉ định thầu, nhất là chỉ định thầu tư vấn một số dự án chưa tuân thủ quy định về cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, dẫn đến chưa đủ điều kiện chỉ định thầu.
 
Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng – Chánh Thanh tra Sở công bố Kết luận thanh tra
 
Thông qua Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã đề nghị UBND huyện Hồng Dân và các đơn vị có liên quan chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trong nội dung Kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận bằng văn bản gửi về Sở (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 45 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần thực hiện báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết kịp thời. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan.
Buổi họp công bố Kết luận thanh tra kết thúc vào lúc 10 giờ, ngày 23/7/2019./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 541 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày